Covid 19

Dersom du har symptomer på luftveisplager, feber, hoste eller er tungpusten ber vi om at du IKKE kommer ikke inn på klinikken . Du skal heller ikke inn dersom du har vært i nærkontakt med personer med koronasmitte, eller om du har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagene. Disse tiltakene gjelder også for følgepersoner.

Du finner mer informasjon om koronaviruset på fhi.no og på helsenorge.no.