Forside

NB – VI HAR FLYTTET – NB

vi er nå å finne i nye lokaler på Hinna. Den nye adressen er Boganesveien 10.

KORONAVIRUS – Smitteverntiltak
Ikke møt opp ved mistanke om korona eller om du har andre virusinfeksjoner. Ta kontakt med oss dersom du er i tvil om du skal komme.
For mer informasjon om koronaviruset på fhi.no og på helsenorge.no

Stavanger Øre-Nese-Hals er en spesialistpraksis for utredning, diagnostisering og behandling av problemstillinger i Øre-nese-hals-området. Vi er et svært kompetent team med bred erfaring innenfor ØNH og allergologi. Praksisen er del av helsetilbudet organisert under Helse Vest. Vi samarbeider tett med relevante fagmiljø ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og andre avtalespesialister.