Forside

KORONAVIRUS – Smitteverntiltak
Dersom du har symptomer på luftveisplager, feber, hoste eller er tungpusten skal du IKKE komme til avtalt time. Dette gjelder også om du har vært i kontakt med noen i karantene eller om du har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dagerne. Tiltakene gjelder også for følgepersoner.
Gi beskjed via telefon eller mail dersom du ikke kan møte.
For mer informasjon om koronaviruset på fhi.no og på helsenorge.no

Stavanger Øre-Nese-Hals er en spesialistpraksis for utredning, diagnostisering og behandling av problemstillinger i Øre-nese-hals-området. Vi er et svært kompetent team med bred erfaring innenfor ØNH og allergologi. Praksisen er del av helsetilbudet organisert under Helse Vest. Vi samarbeider tett med relevante fagmiljø ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) og andre avtalespesialister.